Υπόσκαφα Κτίρια

Τα Υπόσκαφα Κτίρια και Σπίτια της Σαντορίνης

Τα Υπόσκαφα Κτίρια και Σπίτια της Σαντορίνης

Το αρχιτεκτονικό τοπίο της Σαντορίνης είναι μοναδικό. Υπόσκαφα κτίρια, όπως σπίτια, εκκλησίες, κάναβες, αποθήκες κτλ. αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδοσιακά κτίσματα του νησιού. Είναι εκείνα που του δίνουν μοναδική ομορφιά παρά την άναρχη αρχιτεκτονική τους. Η ιδιομορφία του ηφαιστειακού εδάφους της Σαντορίνης επέτρεψε…